Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού Α.Ο. στο κλειστό της Λεωφόρου, όπου συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα σχετικά με τη μάνα του λόχου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:

1.Εκλογή Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης

2.Έγκριση Προϋπολογισμού αγωνιστικής περιόδου 2022-2023

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση είχαν μόνο τα ταμειακώς ενήμερα μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Ως Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο κ. Στάθης Σταθόπουλος, ενώ εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

Βρείτε μας στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram